"Sie blicken in die Zukunft Gesundheit Ihrer Augen."

Wochentage : 09:00 - 19:00
Samstag : 09:00 - 18:00

Sozialversicherungsträger

Çağın Göz Hastanesi’nin SGK ile anlaşması bulunmaktadır.(T.C. Emekli Sandığı (Emekli ve çalışan) – SSK (Emekli ve çalışan)- Bağ-Kur (Emekli ve çalışan) mensupları ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini içermektedir.)

BANKALAR

Tüm banka mesuplarına TTB (Tabip Odası) asgari fiyat listesi üzerinden hizmet vermekteyiz.